Een voornemen omzetten in actie

Soms is ondersteuning of begeleiding van buitenaf nodig om een voornemen om te zetten in actie. Denk eens aan ADISAT meditatieschool & coachwerkplaats om je hierin te inspireren en te ondersteunen.