ADISAT is als opleider erkend door het:

GAT (GAT Register Opleidingen)

KTNO (Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurggerichte Opleidingen)