Emoties

Prettige emoties streven we na en onprettige willen we kwijt, voorkomen of oplossen. Toch kunnen we uit iedere onprettige emotie en frustratie een boodschap achterhalen. Dikwijls wordt het verhaal over de emotie eindeloos herhaald, waarvan de context kan verschillen, maar de grondslag hetzelfde is. De behoeftes tekenen zich af in de dieperliggende betekenis van de emoties. Door het verhaal los te laten kunnen we ‘werken’ aan meer vrijheid en tevredenheid. Of dat nu bestaat uit daadwerkelijk in actie komen of om aanvaarding van dat wat er is.


Jouw identiteit


  • Wie ben je, los van je naam, je voorkeuren en aversies?
  • In hoeverre is jouw zelfbeeld een resultaat van uiterlijkheden en het verleden?
  • Wat is de rode draad in jouw leven?


Illusies


We maken een beeld van waar we zijn en wat zich voordoet op basis van zintuiglijke waarnemingen die door het brein verwerkt worden. Door een gebrekkige waarneming, vertroebelde mind, vooroordelen en overtuigingen vormen de interpretaties een illusionaire werkelijkheid. Wanneer vanuit een ander en/of groter perspectief gekeken wordt kunnen we de door onszelf gecreëerde illusies ontdekken en zien dat situaties, omstandigheden en de wereld vaak anders in elkaar steken dan we aanvankelijk ondervonden. Ontmanteling van illusies geeft mentale vrijheid.


Vrij om het leven in zijn totaliteit te beleven


  • Waardigheid en zelfverzekerdheid van binnen uit.
  • Authentiek denken en handelen.
  • Het leven in zijn totaliteit ervaren en beleven.Verbinding


Het lichaam geeft woordloos, zonder verhaal, expressie aan hoe we ons voelen. Door de aandacht te verleggen naar fysieke sensaties kunnen we ontspannen en onszelf verbinden met wat er in ons leeft. Door compassievol contact te maken met het lichaam komen we geleidelijk in aanraking met wat letterlijk beweegt of verdicht is. We bereiken gebieden waar het ego geen invloed heeft.
In verbinding met onszelf zijn we in staat om de verbinding met anderen en de omgeving te verdiepen. Het leven krijgt een hartelijker waarde.


De pijlers van bewustwording


  • Doorzien van de werking van denkbeelden.
  • Integratie van hartkwaliteiten.
  • Verbredende en verdiepende benadering van mindfulness.